Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
účtovníctvo
daňové poradenstvo
Vítame Vás na našich stránkach
Poskytujeme komplexné služby spracovania jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdy a personalistiky, ako aj služby týkajúce sa podnikateľského a daňového poradenstva pre klientov.  Zabezpečujeme spoľahlivé, včasné a presné informácie pre Vás i Vašu spoločnosť, aby ste sa mohli intenzívne venovať svojej profesionálnej činnosti. V rámci našej služby sa vieme postarať nielen o samotné účtovníctvo, ale aj o dôsledné sledovanie legislatívy a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy. Podľa našich skúseností tieto aktivity oceňujú tak obchodné spoločnosti, ako i fyzické osoby - živnostníci.

Na základe individuálnych požiadaviek klienta zabezpečujeme aj elektronickú formu komunikácie s Obchodným registrom SR. Okrem toho podávame aj návrhy na zápis spoločnosti do Obchodného registra SR elektronickými prostriedkami. Výhodou tejto formy podania je úspora Vašich financií pri súdnych a iných poplatkoch (môžete ušetriť až 50 %).

V záujme poskytnúť Vám komplexné služby úzko spolupracujeme s odborníkmi v oblasti práva, s renomovanými a osvedčenými advokátskymi kanceláriami, ktoré sú okrem iného zamerané aj na právne aspekty ekonomického poradenstva.

Vysoká profesionálna úroveň, spoľahlivosť a individuálny prístup je snahou našej spoločnosti. Tieto vlastnosti by sme radi chceli udžať a rozvíjať aj v budúcnosti.