komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
účtovníctvo
daňové poradenstvo
Počet účtovných položiek Neplatiteľ DPH Platiteľ DPH
           --    do  50 50 € 70 €
od   51  do 100 70 € 90 €
od 101  do 200 110 € 140 €
od 201  do 300 150 € 190 €
od 301  do 400 190 € 240 €
od 401  do 500 230 € cena dohodou
   od 501  cena dohodou cena dohodou
CENNÍK - JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
           Pri neplatiteľovi DPH:
    vedenie peňažného denníka
    vedenie knihy prijatých a odoslaných faktúr
    vedenie bankovej knihy
    vedenie pokladničnej knihy
    vedenie knihy hmotného a nehmotného investičného majetku
    evidencia majetku
    konzultácie (1 hodina mesačne)
     
    Pri platiteľovi DPH:
   vedenie peňažného denníka
    vedenie knihy daňových dokladov k daňovému priznaniu k DPH
    vedenie bankovej knihy
    vedenie pokladničnej knihy
    vedenie knihy prijatých a odoslaných faktúr
    vedenie knihy hmotného a nehmotného investičného majetku
    evidencia majetku
    vypracovanie daňového priznania k DPH (mesačné alebo štvrťročné)
    vypracovanie súhrnného výkazu (mesačné alebo štvrťročné)
    konzultácie (1 hodina mesačne)
Ceny sú platné na rok 2017.

V každom prípade je možná cena dohodou.

Paušál zahŕňa:
Paušál nezahŕňa:
vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO a účtovných výkazov