Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
účtovníctvo
daňové poradenstvo
Poskytujeme Vám:
VEDENIE MZDOVEJ AGENDY
- vyhotovenie podkladov pre prihlásenie a odhlásenie
  zamestnanca z pracovného pomeru,

- výpočet miezd na základe podkladov o dochádzke,
- vyhotovenie výplatných listín,
- výpočet a spracovanie odvodov a mesačných výkazov do
  Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na daňový úrad,

- vyhotovenie podkladov pre výpočet PN a nahlásenie do
  Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
                                 
- ročné zúčtovanie dane a potvrdenia o príjme,
- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,
- vypracovanie podkladov pre ukončenie pracovného pomeru.
Ako s nami ušetriť