Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
účtovníctvo
daňové poradenstvo
VÝHODY, ktoré získate našimi službami:
istotu, keďže sa nemusíte starať, či Váš zamestnanec ovláda daňovú legislatívu a či ju vie správne aplikovať,

zníženie mzdových nákladov prípadného ekonomického oddelenia,
zníženie nákladov na programové vybavenie a ich pravidelnú aktualizáciu,
zníženie nákladov na zaobstaranie odbornej literatúry a vzdelávanie zamestnancov,
profesionálny prístup: Vy sa staráte o podnikanie a my o Vaše účtovníctvo. Za správne zaúčtovanie preberáme plnú zodpovednosť.