Kontakt:
Komunikácia:
Daňové poradenstvo
kancelária
Bratislavská 1241
931 01  Šamorín
valdoria@valdoria.sk
www.valdoria.sk
komplexnosť služieb
profesionálny prístup
spoľahlivosť

istota
nižšie náklady
V prípade akýchkoľvek
       otázok nás neváhajte
           
kontaktovať.
účtovníctvo
daňové poradenstvo
-  zmena konateľa (odvolanie a vymenovanie)
-  zmena sídla spoločnosti,

-  zmena obchodného mena spoločnosti,
-  rozšírenie predmetu podnikania,                                 
-  predaj obchodného  podielu,
-  zmena bydliska spoločníka alebo konateľa,
-  zvýšenie základného imania.
Poskytujeme Vám:
ZMENY V SPOLOČNOSTI  (elektronicky)
Pripravíme všetky dokumenty k podaniu návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do Obchodného registra SR a zabezpečíme elektronické podanie na príslušné úrady (Živnostenský úrad a Obchodný register SR),
Pri zmene sídla  - pripravíme súhlas vlastníka so sídlom / alebo nám dodáte nájomnú zmluvu,
Uhradíme súdny poplatok za zápis zmeny do Obchodného registra SR,
Preberieme nový výpis z Obchodného registra SR,
Zašleme Vám výpis z Obchodného registra SR,
Cena za zápis zmeny zapísaných údajov do Obchodného registra SR zahŕňa aj súdny poplatok, ktorý je pri klasickom podaní 66 €.
Ako s nami ušetriť